What is this nghĩa là gì? – Giới thiệu về ý nghĩa của từ khóa này

Posted by

Bạn đang gặp khó khăn trong việc hiểu một từ hoặc cụm từ tiếng Anh? Hãy đọc bài viết của chúng tôi để tìm hiểu ý nghĩa của “what is this nghĩa là gì” và cách sử dụng nó trong giao tiếp hàng ngày.

Bạn có bao giờ gặp tình huống không hiểu một từ hoặc cụm từ nào đó trong tiếng Anh và muốn hỏi người khác “what is this nghĩa là gì”? Đó chính là tầm quan trọng của từ khóa này trong giao tiếp hàng ngày. Nếu bạn hiểu rõ được ý nghĩa của “what is this nghĩa là gì”, bạn sẽ có thể giao tiếp trôi chảy hơn và tránh được những hiểu nhầm không đáng có.

Ví dụ, khi bạn đi mua sắm và gặp phải một sản phẩm mới lạ mà không biết tên tiếng Anh của nó, bạn có thể hỏi người bán hàng “what is this nghĩa là gì?”. Hoặc khi bạn nghe một câu chuyện hay xảy ra và không hiểu ý nghĩa của một từ hay cụm từ nào đó, bạn cũng có thể hỏi người kể chuyện “what is this nghĩa là gì?”.

Vậy tại sao lại cần phải hiểu “what is this nghĩa là gì”? Vì khi bạn hỏi người khác một câu hỏi, bạn muốn đạt được mục đích gì đó. Với “what is this nghĩa là gì”, bạn muốn hiểu rõ hơn về từ hoặc cụm từ đó để có thể sử dụng một cách đúng đắn và tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Ví dụ, khi bạn hỏi “what is this nghĩa là gì?” về một từ tiếng Anh, bạn sẽ biết được nghĩa của từ đó và có thể sử dụng nó trong câu một cách chính xác. Khi bạn hỏi “what is this nghĩa là gì?” về một cụm từ tiếng Anh, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của cụm từ đó và có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả hơn.

Cách sử dụng “what is this nghĩa là gì” trong tiếng Anh

Người đang cầm cuốn từ điển và tìm kiếm ý nghĩa của 'what is this nghĩa là gì'
Người đang cầm cuốn từ điển và tìm kiếm ý nghĩa của ‘what is this nghĩa là gì’

Hướng dẫn cách sử dụng “what is this nghĩa là gì” trong các tình huống khác nhau

Khi sử dụng “what is this nghĩa là gì” trong tiếng Anh, bạn có thể sử dụng nó trong các tình huống khác nhau như sau:

Trong câu hỏi

 • What is this nghĩa là gì? (Nghĩa là gì?)
 • What does this mean? (Cái này có nghĩa là gì?)
 • What’s the meaning of this? (Cái này có ý nghĩa gì?)

Trong phản hồi

 • This means… (Nó có nghĩa là…)
 • It means… (Nó có nghĩa là…)
 • That means… (Điều đó có nghĩa là…)

Trong trả lời

 • What is this? (Cái này là gì?)
 • This is… (Cái này là…)
 • It’s… (Nó là…)

Cung cấp các ví dụ cụ thể về cách sử dụng “what is this nghĩa là gì” trong tiếng Anh

Ví dụ 1: Trong tình huống mua sắm

 • You: Excuse me, what is this nghĩa là gì?
 • Salesperson: Oh, that’s a new type of coffee. It’s called “cold brew.”
 • You: Thank you! I’ll try it.

Ví dụ 2: Trong tình huống nghe một câu chuyện

 • Speaker: I went to a restaurant last night and ordered the “catch of the day.”
 • You: Sorry, what is catch of the day nghĩa là gì?
 • Speaker: It means the fish that was caught that day.
 • You: Ah, I see. Did you like it?

Ví dụ 3: Trong tình huống học tập

 • Teacher: Today, we’re going to learn about the word “ambivalent.”
 • Student: Sorry, what is ambivalent nghĩa là gì?
 • Teacher: It means having mixed feelings about something.
 • Student: I understand now. Thanks, teacher!

Cách sử dụng “what is this nghĩa là gì” trong tiếng Việt

Giáo viên giải thích cách sử dụng 'what is this nghĩa là gì' cho một nhóm học sinh
Giáo viên giải thích cách sử dụng ‘what is this nghĩa là gì’ cho một nhóm học sinh

Ngoài việc sử dụng “what is this nghĩa là gì” trong tiếng Anh, bạn cũng có thể sử dụng cụm từ này trong tiếng Việt để hỏi về ý nghĩa của một từ hoặc cụm từ. Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng “what is this nghĩa là gì” trong tiếng Việt và các ví dụ cụ thể.

Cách sử dụng “what is this nghĩa là gì” trong tiếng Việt

 • Trong câu hỏi: Khi bạn muốn hỏi ý nghĩa của một từ hoặc cụm từ trong tiếng Việt, bạn có thể hỏi “what is this nghĩa là gì” bằng cách dùng cụm từ “cái này” thay cho “this”. Ví dụ: “Cái này nghĩa là gì?”.

 • Trong phản hồi: Khi người khác hỏi bạn ý nghĩa của một từ hoặc cụm từ trong tiếng Việt, bạn có thể trả lời bằng cách dùng cụm từ “nó” thay cho “this”. Ví dụ: “Nó có nghĩa là…”.

 • Trong trả lời: Khi bạn muốn giải thích ý nghĩa của một từ hoặc cụm từ cho người khác trong tiếng Việt, bạn có thể sử dụng cụm từ “ý nghĩa của nó là” thay cho “nghĩa của this là”. Ví dụ: “Ý nghĩa của nó là…”.

Các ví dụ cụ thể về cách sử dụng “what is this nghĩa là gì” trong tiếng Việt

 • Trong cuộc trò chuyện hàng ngày: Khi bạn học tiếng Việt và không biết ý nghĩa của một từ, bạn có thể hỏi bạn bè “Cái này nghĩa là gì?” để hiểu rõ hơn về từ đó.

 • Trong công việc: Khi bạn làm việc với đối tác nước ngoài và gặp phải một từ hoặc cụm từ mới trong tiếng Việt, bạn có thể hỏi đối tác của mình “Cái này nghĩa là gì?” để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từ đó.

 • Trong học tập: Khi bạn đang học một chủ đề mới trong tiếng Việt và gặp phải một từ hoặc cụm từ mới, bạn có thể hỏi giáo viên “Cái này nghĩa là gì?” để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từ đó và áp dụng vào bài học của mình.

Cách phát âm “what is this nghĩa là gì” đúng trong tiếng Anh

Cuộc trò chuyện giữa hai người, một người hỏi 'what is this nghĩa là gì' và người kia giải thích
Cuộc trò chuyện giữa hai người, một người hỏi ‘what is this nghĩa là gì’ và người kia giải thích

Khi sử dụng “what is this nghĩa là gì” trong giao tiếp tiếng Anh, việc phát âm đúng là một yếu tố quan trọng giúp bạn giao tiếp trôi chảy hơn. Dưới đây là một số hướng dẫn và luyện tập để phát âm “what is this nghĩa là gì” đúng trong tiếng Anh.

Hướng dẫn cách phát âm “what is this nghĩa là gì” đúng trong tiếng Anh

 • “What”: Phát âm “Wh-” như trong từ “why”, sau đó đọc tiếp “at” như trong từ “hat”. Chú ý rằng âm “t” ở cuối từ “what” thường không được phát âm rõ.
 • “Is”: Phát âm “iz” như trong từ “island”.
 • “This”: Phát âm “th-” như trong từ “think”, sau đó đọc tiếp “is” như trong từ “is”.
 • “Nghĩa là gì”: Phát âm “n-yuh-luh luh gee” với âm “g” được phát âm như trong từ “go”.

Cung cấp các ví dụ cụ thể và luyện tập phát âm “what is this nghĩa là gì” đúng trong tiếng Anh

 • Ví dụ: “What is this nghĩa là gì?” – “Wha-t iz thi-s n-yuh-luh luh gee?”
 • Luyện tập: Hãy lặp lại câu “What is this nghĩa là gì?” nhiều lần và cố gắng phát âm đúng như hướng dẫn ở trên. Bạn có thể luyện tập bằng cách thu âm và so sánh với cách phát âm chuẩn của người bản ngữ, hoặc luyện tập với người bản ngữ để được sửa sai và cải thiện kỹ năng phát âm của mình.

Với những hướng dẫn và luyện tập trên, bạn sẽ có thể phát âm “what is this nghĩa là gì” đúng trong tiếng Anh và giao tiếp một cách trôi chảy hơn. Tuy nhiên, để trở thành một người nói tiếng Anh thành thạo, bạn cần phải luyện tập và cải thiện kỹ năng phát âm của mình thường xuyên.

Sự khác biệt giữa “what is this nghĩa là gì” và các cụm từ tương tự

Người dùng ứng dụng dịch để dịch 'what is this nghĩa là gì' từ tiếng Việt sang tiếng Anh
Người dùng ứng dụng dịch để dịch ‘what is this nghĩa là gì’ từ tiếng Việt sang tiếng Anh

Giải thích sự khác biệt giữa “what is this nghĩa là gì” và các cụm từ tương tự

Khi hỏi về ý nghĩa của một từ hoặc cụm từ trong tiếng Anh, bạn có thể sử dụng nhiều cụm từ khác nhau để thể hiện cùng một ý nghĩa. Tuy nhiên, mỗi cụm từ đều có một cách sử dụng riêng biệt và mang ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là sự khác biệt giữa “what is this nghĩa là gì”, “what does this mean” và “what is the meaning of this”.

 • “What is this nghĩa là gì”: đây là cụm từ được sử dụng khi bạn muốn biết ý nghĩa cụ thể của một từ hoặc cụm từ. Nó là câu hỏi đơn giản nhất và thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

 • “What does this mean”: cụm từ này cũng có nghĩa tương tự như “what is this nghĩa là gì”, nhưng nó được sử dụng khi bạn muốn biết ý nghĩa của một câu hoặc một tình huống cụ thể.

 • “What is the meaning of this”: đây là cụm từ được sử dụng khi bạn muốn biết ý nghĩa cụ thể của một câu hoặc một tình huống, tuy nhiên cụm từ này có vẻ hơi cứng nhắc và ít được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Cung cấp các ví dụ cụ thể để giúp người đọc hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa các cụm từ này

 • Ví dụ 1: Bạn đang xem một bộ phim và không hiểu ý nghĩa của một câu thoại trong phim. Bạn có thể hỏi người đồng hành “what does this mean?” hoặc “what is this nghĩa là gì?” để hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu thoại đó.

 • Ví dụ 2: Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của một từ tiếng Anh mà bạn chưa bao giờ nghe qua trước đây. Bạn có thể hỏi người bản xứ “what is this nghĩa là gì?” để hiểu rõ hơn ý nghĩa của từ đó.

 • Ví dụ 3: Bạn đang tham gia một cuộc thảo luận trên diễn đàn và không hiểu ý nghĩa của một câu hỏi trong cuộc thảo luận. Bạn có thể hỏi người khác “what does this mean?” để hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu hỏi đó.

Với sự khác biệt giữa các cụm từ này, bạn có thể sử dụng chúng một cách đúng đắn và tránh những hiểu nhầm không đáng có trong giao tiếp hàng ngày.

Kết luận

Một nhóm người thảo luận về các ý nghĩa khác nhau của 'what is this nghĩa là gì' trong các ngữ cảnh khác nhau
Một nhóm người thảo luận về các ý nghĩa khác nhau của ‘what is this nghĩa là gì’ trong các ngữ cảnh khác nhau

Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về ý nghĩa của từ khóa “what is this nghĩa là gì” trong tiếng Anh và tiếng Việt. Như đã đề cập ở phần giới thiệu, việc hiểu rõ được ý nghĩa của từ khóa này sẽ giúp chúng ta giao tiếp trôi chảy hơn và tránh được những hiểu nhầm không đáng có.

Chúng ta đã học cách sử dụng “what is this nghĩa là gì” trong tiếng Anh và tiếng Việt, cách phát âm đúng, cũng như sự khác biệt giữa “what is this nghĩa là gì” và các cụm từ tương tự. Chúng ta cũng đã có được một số ví dụ cụ thể để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Với những kiến thức đã được học, chúng ta có thể tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh và tiếng Việt. Đồng thời, chúng ta cũng nên tiếp tục học tập và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình để có thể giao tiếp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích cho bạn trong việc hiểu rõ hơn về “what is this nghĩa là gì”. Hãy tiếp tục đón đọc các bài viết khác trên Bật Mí để học hỏi thêm nhiều chủ đề hấp dẫn liên quan đến phát triển bản thân.

Bật Mí – Nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm phát triển bản thân.