Cụng Ly Tiếng Anh Là Gì? Tìm Hiểu Vào Khái Niệm Cụng Ly Tiếng Anh

Posted by

Tìm hiểu về cụng ly tiếng anh là gì? Bài viết sẽ giải đáp các thắc mắc về khái niệm cụng ly tiếng Anh và lợi ích của việc học nó.

Cụng ly tiếng Anh là một khái niệm được đề cập khá nhiều trong quá trình học và rèn luyện tiếng Anh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Vậy cụng ly tiếng Anh là gì? Tại sao nó lại quan trọng đến vậy trong quá trình học tiếng Anh? Bài viết này sẽ giải đáp các thắc mắc về cụng ly tiếng Anh và giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Khái Niệm Cụng Ly Tiếng Anh Là Gì?

Bảng trắng với các ví dụ về cụng ly tiếng Anh
Bảng trắng với các ví dụ về cụng ly tiếng Anh

Cụng ly tiếng Anh là một cấu trúc ngữ pháp được dùng để nối một hoặc nhiều câu thành một câu phức. Cụng ly thường được sử dụng để diễn tả một ý tưởng phụ thuộc vào ý tưởng khác trong câu.

Ví dụ: “I don’t know when he will arrive.” (Tôi không biết anh ấy sẽ đến khi nào.) Trong câu này, “when he will arrive” là một cụng ly phụ thuộc vào “I don’t know”. Nếu không có “I don’t know” thì cụng ly này sẽ không thể tồn tạ

Tại Sao Cụng Ly Lại Quan Trọng Trong Học Tiếng Anh?

Giáo viên đang giải thích về cụng ly tiếng Anh cho học sinh
Giáo viên đang giải thích về cụng ly tiếng Anh cho học sinh

Nếu bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình, việc học cụng ly là điều cần thiết. Vì sao? Vì cụng ly giúp bạn xây dựng được những câu phức phức tạp hơn, giúp bạn truyền đạt ý tưởng của mình một cách chính xác và tự nhiên hơn. Ngoài ra, khi sử dụng cụng ly, bạn cũng sẽ phát triển được khả năng nghe và hiểu tiếng Anh một cách tốt hơn.

Lợi Ích Của Việc Học Cụng Ly Tiếng Anh

Cuốn sách 'Cụng ly tiếng Anh'
Cuốn sách ‘Cụng ly tiếng Anh’

Học cụng ly tiếng Anh không chỉ giúp bạn thành thạo ngữ pháp mà còn giúp bạn truyền đạt ý tưởng của mình một cách chính xác và tự nhiên hơn. Ngoài ra, việc học cụng ly còn giúp bạn phát triển khả năng nghe và hiểu tiếng Anh một cách tốt hơn, giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoà
Tóm lại, cụng ly tiếng Anh là một khái niệm quan trọng trong quá trình học tiếng Anh. Việc nắm vững cấu trúc và cách sử dụng cụng ly sẽ giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình một cách đáng kể.

Các Loại Cụng Ly Tiếng Anh

Người dùng ứng dụng học tiếng Anh luyện tập cụng ly
Người dùng ứng dụng học tiếng Anh luyện tập cụng ly

Khi học cụng ly tiếng Anh, bạn cần phân biệt được các loại cụng ly khác nhau. Dưới đây là một số loại cụng ly tiếng Anh phổ biến:

Cụng Ly Danh Từ (Noun Clauses)

Cụng ly danh từ là một cụm từ có chứa một danh từ và các từ liên quan đến danh từ đó. Cụm từ này thường được dùng thay cho một danh từ trong câu. Cụng ly danh từ có thể được sử dụng như một chủ ngữ, tân ngữ hoặc bổ ngữ trong câu.

Ví dụ: “I know that he is coming.” (Tôi biết rằng anh ấy sắp đến.) Trong câu này, “that he is coming” là một cụng ly danh từ và được sử dụng như một tân ngữ.

Cụng Ly Tính Từ (Adjective Clauses)

Cụng ly tính từ là một cụm từ có chứa một tính từ và một danh từ hoặc đại từ. Cụm từ này thường được sử dụng như một bổ ngữ trong câu để mô tả hoặc giải thích danh từ hoặc đại từ đó.

Ví dụ: “The man who is standing over there is my boss.” (Người đàn ông đang đứng đó là sếp của tôi.) Trong câu này, “who is standing over there” là một cụng ly tính từ và được sử dụng để mô tả “the man”.

Cụng Ly Phụ Thuộc (Dependent Clauses)

Cụng ly phụ thuộc là một cụm từ có thể tồn tại một mình hoặc được dùng kèm với một cụng ly khác để tạo thành một câu phức. Cụm từ này thường được sử dụng để diễn tả một ý tưởng phụ thuộc vào ý tưởng khác trong câu.

Ví dụ: “I will go to the park if it doesn’t rain.” (Tôi sẽ đi đến công viên nếu không mưa.) Trong câu này, “if it doesn’t rain” là một cụng ly phụ thuộc và được sử dụng để diễn tả một điều kiện cho hành động “I will go to the park”.

Cụng Ly Độc Lập (Independent Clauses)

Cụng ly độc lập là một cụm từ có thể tồn tại một mình và có thể được sử dụng như một câu độc lập hoặc kết hợp với một số cụm từ khác để tạo thành một câu phức.

Ví dụ: “I have a lot of work to do today. However, I will finish it on time.” (Tôi có rất nhiều việc phải làm hôm nay. Tuy nhiên, tôi sẽ hoàn thành chúng đúng thời hạn.) Trong câu này, “I have a lot of work to do today” và “However, I will finish it on time” là hai cụng ly độc lập được kết hợp với nhau để tạo thành một câu phức.

Các Cấu Trúc Cụng Ly Tiếng Anh

Nhóm bạn đang thảo luận về cụng ly tiếng Anh
Nhóm bạn đang thảo luận về cụng ly tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cụng ly được chia thành 4 loại chính gồm cụng ly danh từ, cụng ly tính từ, cụng ly phụ thuộc và cụng ly độc lập. Mỗi loại cụng ly sẽ có cách sử dụng khác nhau, dưới đây là một số cấu trúc cụng ly tiếng Anh phổ biến.

Cách Sử Dụng “That” Và “Who” Trong Cụng Ly Danh Từ

 • Cụng ly danh từ với “that”: “I believe that he is telling the truth.” (Tôi tin rằng anh ấy đang nói sự thật.)
 • Cụng ly danh từ với “who”: “She knows who is responsible for the accident.” (Cô ấy biết ai là người chịu trách nhiệm về tai nạn đó.)

Cách Sử Dụng “Which” Và “Whose” Trong Cụng Ly Tính Từ

 • Cụng ly tính từ với “which”: “The book, which is on the table, is mine.” (Cuốn sách, mà nằm trên bàn, là của tôi.)
 • Cụng ly tính từ với “whose”: “The man, whose car is parked outside, is my boss.” (Người đàn ông, xe của anh ấy đỗ ở bên ngoài, là sếp của tôi.)

Cách Sử Dụng “If”, “When”, “While” Trong Cụng Ly Phụ Thuộc

 • Cụng ly phụ thuộc với “if”: “If he comes, I will tell him the news.” (Nếu anh ấy đến, tôi sẽ nói cho anh ấy biết tin tức.)
 • Cụng ly phụ thuộc với “when”: “I will call you when I get home.” (Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi về nhà.)
 • Cụng ly phụ thuộc với “while”: “While I was walking, I saw a beautiful flower.” (Khi tôi đang đi bộ, tôi đã thấy một bông hoa đẹp.)

Cách Sử Dụng “However”, “Therefore”, “Thus” Trong Cụng Ly Độc Lập

 • Cụng ly độc lập với “however”: “I don’t like seafood. However, my husband loves it.” (Tôi không thích hải sản. Tuy nhiên, chồng tôi lại rất thích.)
 • Cụng ly độc lập với “therefore”: “He didn’t study for the exam. Therefore, he failed.” (Anh ta không học cho kỳ thVì vậy, anh ta đã trượt.)
 • Cụng ly độc lập với “thus”: “The company lost a lot of money last year. Thus, they had to lay off many employees.” (Công ty đã mất rất nhiều tiền năm ngoáDo đó, họ đã phải sa thải nhiều nhân viên.)

Cách Sử Dụng Cụng Ly Tiếng Anh Trong Câu

Khi sử dụng cụng ly tiếng Anh, vị trí của nó trong câu rất quan trọng để giúp câu trở nên rõ ràng và dễ hiểu. Dưới đây là một số cách sử dụng cụng ly tiếng Anh trong câu.

Vị Trí Của Cụng Ly Trong Câu

Cụng ly tiếng Anh thường được đặt ở đầu hoặc cuối câu. Tuy nhiên, đối với cụng ly độc lập, nó có thể được đặt ở giữa câu.

Ví dụ:

 • “When he arrived, he called me.” (Khi anh ta đến, anh ta đã gọi cho tôi.) Trong câu này, “when he arrived” là cụng ly và được đặt ở đầu câu.
 • “I will go to the store, which is near my house.” (Tôi sẽ đi đến cửa hàng, nó gần nhà tôi.) Trong câu này, “which is near my house” là cụng ly và được đặt ở cuối câu.

Cách Sử Dụng Dấu Phẩy Khi Sử Dụng Cụng Ly

Khi sử dụng cụng ly tiếng Anh, dấu phẩy cũng rất quan trọng để giúp câu trở nên rõ ràng và dễ hiểu.

Ví dụ:

 • “After I finished my homework, I went to bed.” (Sau khi tôi hoàn thành bài tập về nhà, tôi đi ngủ.) Trong câu này, cụng ly “after I finished my homework” được đặt ở đầu câu và phải được ngăn cách bằng dấu phẩy với phần còn lại của câu.
 • “I will buy a new car which is red.” (Tôi sẽ mua một chiếc xe mới màu đỏ.) Trong câu này, cụng ly “which is red” được đặt ở cuối câu và cũng phải được ngăn cách bằng dấu phẩy với phần trước của câu.

Cách Sử Dụng Cụng Ly Để Tạo Ra Câu Phức

Cụng ly tiếng Anh thường được sử dụng để tạo ra các câu phức, giúp mô tả một ý tưởng phụ thuộc vào ý tưởng khác trong câu.

Ví dụ:

 • “I don’t know when he will arrive, but I hope it’s soon.” (Tôi không biết anh ta sẽ đến khi nào, nhưng tôi hy vọng nó sớm đến.) Trong câu này, cụng ly “when he will arrive” được sử dụng để tạo ra một câu phức, giúp mô tả ý tưởng phụ thuộc vào “I don’t know”.
 • “Although it was raining, they still went for a walk.” (Mặc dù trời đang mưa, họ vẫn đi dạo.) Trong câu này, cụng ly “although it was raining” được sử dụng để tạo ra một câu phức, giúp mô tả ý tưởng phụ thuộc vào “they still went for a walk”.

Tóm lại, vị trí của cụng ly trong câu, cách sử dụng dấu phẩy và cách sử dụng cụng ly để tạo ra câu phức là những yếu tố quan trọng để sử dụng cụng ly tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả.

Cách Học Cụng Ly Tiếng Anh Hiệu Quả

Học cụng ly tiếng Anh là một quá trình không hề dễ dàng, nhưng nếu bạn áp dụng các phương pháp học tập hiệu quả, bạn sẽ nhanh chóng nắm vững được cấu trúc và cách sử dụng cụng ly. Dưới đây là một số cách học cụng ly tiếng Anh hiệu quả:

Bắt Đầu Từ Những Cụng Ly Đơn Giản

Trong quá trình học cụng ly, bạn nên bắt đầu từ những cụng ly đơn giản và dần nâng cao độ khó của chúng. Bạn có thể bắt đầu từ các cụng ly danh từ đơn giản như “that” hoặc “if”, sau đó chuyển sang các cụng ly phức tạp hơn như “although” hoặc “while”.

Học Từng Loại Cụng Ly Một

Cụng ly tiếng Anh được chia thành nhiều loại khác nhau như cụng ly danh từ, cụng ly tính từ, cụng ly phụ thuộc và cụng ly độc lập. Việc học từng loại cụng ly một sẽ giúp bạn nắm vững được cấu trúc và cách sử dụng của từng loại một cách chính xác và tự nhiên.

Sử Dụng Các Tài Liệu Học Tập Phù Hợp

Để học cụng ly tiếng Anh hiệu quả, bạn cần sử dụng các tài liệu học tập phù hợp như sách giáo khoa, tài liệu học trực tuyến hoặc các video hướng dẫn. Việc sử dụng các tài liệu học tập phù hợp sẽ giúp bạn tiếp cận với các cấu trúc cụng ly một cách dễ dàng và hiệu quả.

Thực Hành Thường Xuyên

Không có cách nào để nâng cao trình độ tiếng Anh của bạn nhanh chóng hơn là thực hành thường xuyên. Hãy tìm cách sử dụng cụng ly trong các bài viết, đoạn văn hoặc các bài tập để nâng cao kỹ năng của mình. Việc thực hành thường xuyên sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng cụng ly tiếng Anh.

Tóm lại, học cụng ly tiếng Anh là một quá trình không hề dễ dàng, nhưng nếu bạn áp dụng các phương pháp học tập hiệu quả, bạn sẽ nhanh chóng nắm vững được cấu trúc và cách sử dụng cụng ly.

Kết Luận

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm cụng ly tiếng Anh, các loại cụng ly, cấu trúc và cách sử dụng cụng ly trong câu. Việc học cụng ly tiếng Anh là rất quan trọng trong quá trình nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Nắm vững cách sử dụng cụng ly sẽ giúp bạn xây dựng những câu phức phức tạp hơn, truyền đạt ý tưởng của mình một cách chính xác và tự nhiên hơn.

Ngoài ra, việc học cụng ly còn giúp bạn phát triển khả năng nghe và hiểu tiếng Anh một cách tốt hơn, giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp với người nước ngoà
Hy vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cụng ly tiếng Anh và cách sử dụng nó trong quá trình học tiếng Anh. Hãy tập luyện thường xuyên để nâng cao trình độ của mình nhé!

Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã tìm thấy bài viết này hữu ích và sẽ tiếp tục đón đọc các bài viết của chúng tôi trên trang web Bật Mí. Bật Mí là trang web tổng hợp thông tin trong cuộc sống, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm bí mật trong cuộc sống cho mọi ngườChúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục đón đọc các bài viết của chúng tôi để có thể khám phá thêm nhiều kiến thức mới trong các lĩnh vực khác nhau.